Statens servicecenter öppnade i juni förra året med syftet att samla alla svenska myndigheters lön- och ekonomiadministrativa funktioner i ett och samma ställe.
 
Men knappt ett år efter bildandet krävs myndigheten nu på böter av Konkurrensverket som anser att Statens servicecenter ska ha gjort otillåtna direktupphandlingar.
 
Enligt Konkurrensverket ska Statens servicecenter ha köpt tjänster från konsultbolaget PwC utan föregående annonsering. De båda avtalen ska vara värda omkring 20 miljoner kronor.
 
Konkurrensverket kräver att myndigheten betalar sammanlagt 1,5 miljoner kronor i böter.