Efter att debatten om vinster i välfärden pågått i över en timma har samtliga talare yrkat bifall till det kompromissförslag som partistyrelsen kom fram till tidigare under dagen. Kompromissen består i tillägg och omskrivningar i Framtidskontraktet, det dokument som ska staka ut den socialdemokratiska politiska riktningen framöver. I den reviderade versionen står bland annat att kommuner ska ha möjlighet att säga nej till privata friskolor och kunna gynna vårdföretag som drivs enligt en non profit-princip. 
 
Många av talarna drev under debatten en hård retorik mot riskkapitalbolagen närvaro i den svenska välfärdssektorn och även om partistyrelsens förslag unisont godtas är somliga noga med att markera att kompromissen bara handlar om ett första steg i rätt riktning.
 
Ett exempel på det är Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys och den kanske mest uppmärksammade debattören från den socialdemokratiska vänsterflanken.
 
– När vi kompromissar här på den socialdemokratiska kongressen är det för att vi värnar om partiet, säger han i sitt anförande med brasklappen att han inte ser kompromissen som en slutprodukt.
 
–  Det som återstår, det återstår, avslutar Daniel Suhonen.
 
Utifrån flertalet anföranden, framgår det att välfärdskompromissen kommer att få reell betydelse, om Socialdemokraterna vinner valet nästa år. Jönköpings representant meddelade att de i så fall uteslutande skulle godta non profit-intressen.
Även Katrin Stjernfeldt Jammeh, ny kommunstyrelseordförande i Malmö, var inne på samma linje.
 
– Vi får rätt att säga nej.
 
Oscar Örum