Pr-byrån Wildeco, som är inriktad på finansiell kommunikation, hade ett stabilt senaste räkenskapsår (brutet i juli).

Omsättningen för Wildeco ökade med 2,4 procent till 16,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade dock från 2,0 till 1,7 miljoner kronor, -18 procent. Rörelsemarginalen minskade med 2,5 procentenheter till 10 procent, räknat på omsättningen. Personalstyrkan uppgick till 2 snittanställda med en personalkostnad som minskade med 9,5 procent till 3,8 miljoner kronor.