Omsättningen ökade med marginella 0,4 procent till 3,23 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade dock med 39 procent till 301 000 kronor. Därmed minskade även rörelsemarginalen med 5,2 procentenheter till 9,3 procent. Antalet anställda låg oförändrat på två.