Stämning gäller en rapport som MTR lät göra om arbetsmiljön när tågvärdarna skulle avvecklas.

Skyddsombuden fick inte tillgång till undersökningen och detta strider mot arbetsmiljölagen anser ST som därför stämmer MTR i Arbetsdomstolen.
Då har ST också varit kritiska till avvecklingen av tågvärdarna.