Den 17 mars 2019 tillträdde hon som SSUs distriktsordförande i Göteborg. Nu lämnar Hanna Andersson Socialdemokraternas ungdomsförbund i förtid.

”Det finns en gräns hur länge man orkar leva ett liv där man inte helt äger sin tid och där alla helger går åt tentor, SSU-möten och partiaktiviteter”, skriver hon på sin FB-sida.

Men hon riktar också kritik mot hur SSU drivs.

”Under de sista åren har mycket också hänt i SSU. Utveckling som lovat bättring. Mer interndemokrati, mindre konflikt, mindre destruktiva strukturer. De som lovade detta utnyttjade just det destruktiva systemet till max för att bli valda och fortsätter att använda märkliga metoder för att tysta kritik, behålla makt och föra den vidare. Det lovades mer gräsrotsinflytande och högre medlemsvärde samtidigt som allt mer centraliseras i dagens SSU, och distriktens roll blir allt mindre”.

Kassören Isak Ekman ska fram tills distriktsårskonferensen vara tillförordnad ordförande.