Socialdemokraternas ungdomsförbund har tagit fram ”Jämlikhetsklausul” som det är tänkt att moderpartiet Socialdemokraterna ska rätta sig efter i regeringssamarbetet med C och L.

Jämlikhetsklausulen innehåller villkoren som SSU ställer för att fortsätta att stödja Socialdemokraterna vad gäller regeringssamarbetet. Om budgetarna som tas av regeringen i samarbete med C och L, inte lever upp till kraven i klausulen, vill SSU ha ett extra val.

förslag från SSU
* Höjda studiemedel och utbyggd högskola.

* Fler billiga hyresrätter ska byggas.

* Höjd skatt på kapital.

* Bygg ut kollektivtrafiken.

* Tandvården ska vara en del av den vanliga sjukvården.