Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, ska under helgens kongress ta ett handlingsprogram med fyra huvudområden och där förbundet på flera punkter hamnar i konflikt med moderpartiet.

Det är Youbert Aziz, pressansvarig på SSU som för Dagens Opinion berättar om de viktigaste områdena i SSUs nya handlingsprogram.

klimatet
 – Vi verkligen sätta ett klimatfokus nu på kongressen. SSU vill markera att klimatet är en ödesfråga för samhället och S trovärdighet i frågan kommer att avgöra vilket stöd vi får från de unga. Om vi inte klarar det och tappar ännu mer, kan Socialdemokraterna att bli ett irrelevant parti, som i Frankrike och i Tyskland där socialdemokratin har kollapsat, säger Youbert Aziz.

den globala ekonomin
 – Vi ser att de ekonomiska skillnaderna ökar i Sverige och världen. De globala ekonomiska systemen gör det svårt att bedriva rättvisepolitik. Systemet gör det möjligt att gömma skattepengar med kreativa, lagliga upplägg och där länderna tävlar om att ha lägst skatt för att dra till sig multinationella företag. Då blir det svårt att bedriva välfärdspolitik och där vill vi se en mer sammanhållen politik.

migration & integration
 – Förbundsstyrelsen tycker inte att det är tydligt vilken som är Socialdemokraternas långsiktiga, principiella hållning. Det har hoppat fram och tillbaka. Vad tycker vi egentligen?

–  Vi kommer diskutera hur vi kan bidra mer till stödet på plats för de på flykt och hur vi kan säkerställa att vi har kontroll över hur många som kommer. Styrelsen vill gå över till ett kvotflyktingssystem där vi tar emot så många vi klarar av. Det kommer att bli en stor fråga på kongressen.

demokratin
 – Vi har kommit till insikten att västvärlden har haft en naiv förhoppning om att den liberala demokratin har vunnit efter Berlinmuren fall och är en form av naturlag. Där känner vi en oro när vi ser fler länder gå i en auktoritär riktning och fler tappar tilltro till de demokratiska processerna och partierna. Vi ser hur högerextrema och islamistiska grupper underminerar demokratin. Varje generation måste ta strid för demokratin och då vill vi klargöra vad vi vill göra.