UPPDRAG RÄDDA KLIMATET. Den svenska ståltillverkaren SSAB står för 10 procent av landets CO2-utsläpp. Nu ska företaget bli först i världen med fossilfri tillverkning av stål och därför kraftsamlar SSAB i en rikstäckande kampanj. Denna artikel är den första i en serie om aktörer som har som uppgift att rädda klimatet.

Målet är att SSAB ska vara fossilfritt 2045. Bland annat ska det ske genom att kol i processen byts ut mot elektricitet. År 2020 ska en testanläggning vara riggad i Luleå och år 2025 ska kolet rangeras ut först vid stålverket i Oxelösund. Tunga partners i projektet är den statliga malmjätten LKAB och dito kraftjätten Vattenfall.

Men SSAB behöver mer stöd än så och det är också grunden för kampanjen, berättar Viktoria Karsberg, kommunikationschef på SSAB.

– När vi stod för den enorma utmaningen insåg vi att det är inget vi klarar själva. Det är ett tillsammansprojekt som vi måste göra även med samhället, myndigheter, politiker, universitet och högskolor. Nu går vi ut och berättar om projektet och sträcker ut en hand.

Kampanjen ska gå i digitala kanaler, i print, i affärspress och på utomhustavlor med särskilt tryck på lokala områden där SSABs projekt utförs. Byrån i kampanjen är den sociala medier-byrån Dingle.

SSAB har flera olika delmålgrupper varav studenter är en viktig.

– Det handlar om att få in de framtida talangerna. Men vi vänder oss även till lokala beslutsfattare.

Denna typ av kampanj hör inte till vardagen för SSAB som annars mest marknadsför sitt stål världen över.

– Det är väldigt unikt. Vi är ju inte ett företag som säljer till konsumenter. Vi är ett b2b-företag.

Kampanjen kör igång ”i dagarna” lagom till den nya regeringen tillträder med ny energiminister (Anders Ygeman) och ny näringsminister (Ibrahim Baylan) på plats.  Detta var dock inte planerat.

Vad har ni för mål?
– Det är att visa på den fantastiska resa vi befinner oss på, men också att vi får med oss samhället på resan och att man förstår att det är ett tillsammansprojekt.

Hur mycket pengar lägger ni på kampanjen?
– Pengamässigt är det inte jättestort, men med våra mått mätt, vi som inte är ett företag som säljer produkter till konsumenter, är detta en stor satsning.