Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå villkor public service-kanaler som SR och SVTs innehåll på internet.

Uppdraget handlar om att bedöma vilka villkor för innehållet på internet ska gälla med utgångspunkt i villkoren som gäller för public service-företagens sändningar i marknätet. Utredaren ska också reda ut om de nya innehållsvillkoren kommer att kräva ändringar i Granskningsnämnden för radio och tvs uppdrag och hur innehållsvillkoren ska följas upp årligen.

Utredaren ska även utreda om det går ändra dagens ordning för förhandsprövning, alltså klartecken till nya områden som SR och SVT går in på.

Utredningen ska vara klar senast den 15 februari 2022.