Sveriges Radio (SR) byter chef för nyhetsmagasinet Ekot.

Den 7 november tillträder  Olle Zachrison, chef för Ekot, en nyinrättad tjänst som  kommer att tillträda tjänsten från och med 7 november, som strategisk tjänst som ska utveckla det ”digitala nyhetsarbetet”.

Tillsättningen kommer strax efter att SR och SVT och UR av regeringen har fått ny tillståndsperiod för vilka ramar public service-kanalerna ska jobba inom under nästa sex år.

SR skriver i sitt pressutskick:  ”Detta ger samtidigt helt nya möjligheter att utveckla verksamheten på digitala plattformar för att möta nya lyssnarbeteenden”.

SR anser sig alltså ha fått ett större digitalt manöverutrymme och där kommer Olle Zachrison in:

”Att nå ut ännu bredare med trovärdiga och fördjupande nyheter med hjälp av ny teknik är avgörande för Sveriges Radios framtid”, skriver Olle Zachrison, i SRs pressmeddelande.

Han ska i en första fas ”genomföra en nulägesanalys och uppbyggnadsfas”, därefter ska roll ”utformas mer exakt och synkroniseras med de ansvariga chefernas roller”.

Med anledning av att den nya tjänsten inrättas och Olle Zachrisons nya uppgifter tillträder

Klas Wolf-Watz, publiceringschef på Ekot, går in som tillförordnad chef och ansvarig utgivare för Ekot med omedelbar verkan. SR kör samtidigt igång rekryteringen efter en permanent efterträdare.