Regeringskansliets stora upphandling landar i ett byte att huvudbyrå.

Sedan tidigare har Gullers varit första byrå inom strategisk kommunikationsrådgivning och produktion av kommunikation för Regeringskansliet. Springtime-Intellecta har varit byrå nummer två.

De två områdena har slagits ihop och efter en ny upphandling blir omvända roller, Springtime-Intellecta är förstahandsvalet och Gullers kom tvåa i upphandlingen.

– Det känns fantastiskt, säger Hampus Brynolf, vice vd, på Springtime-Intellecta.

Upphandlingen är värd som mest 4 miljoner kronor i uppdrag per år.

Regeringskansliet har även handlat upp digitala kommunikationstjänster. Där vann Bazooka före Springtime-Intellecta med it-konsulterna Consid som trea. Där kommer uppdrag över 300 000 kronor att konkurrensutsättas och särskilt intressant blir att erövra uppdraget att köra Regeringen.se.