Valberedningen har sedan tidigare föreslagit förnya mandat för Gustav Fridolin och Åsa Romson. Men nu får valberedningen i uppdrag att öppna processen igen.
 
– Vi är beredda att få stärkt mandat, säger Åsa Romson.
– Vi är beredda att avgå, men vi vill fortsätta, men behöver ett stärkt mandat, säger Gustav Fridolin.
– Man behöver en diskussion för att få en nystart, säger Åsa Romson.
– Om valberedningen finner att någon är bättre på att leda arbetet så ställer vi våra platser till förfogande, säger Gustav Fridolin.

Partikongressen hålls i Karlstad 13-16 maj.