Den socialdemokratiska partigruppen Soc & Dem har utsett en ny ordförande.

Det är Iratxe García Perez från Spanien som har utsetts för S-partierna i EU-parlamentet.

”Vi välkomnar att vi nu får en kvinnlig ordförande i vår partigrupp och därtill en från det socialdemokratiskt ledda Spanien, som vi svenska socialdemokrater och den svenska regeringen har mycket goda relationer till”, kommenterar Heléne Fritzon (s), delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet.

I gruppen ingår ledamöter från tyska Socialdemokraterna, spanska Socialistiska arbetarpartiet, italienska Demokratiska partiet, franska Socialistiska partiet, brittiska Labour, svenska Socialdemokraterna, finländska Socialdemokraterna och nederländska PVDA.