Det är Rebeckah Stensson, Sverige-vd, som, tar över som koncernchef Miriam Hayder som efter 12 år lämnar byrån.
 
– Jag fick frågan i början av sommaren och tog sommaren på mig att tänka igenom vad jag ville. Och detta var i linje med mina planer.
 
Miriam Hayder har inget annat jobb att gå till och kommer att kvarstå som delägare av byrån.
– Hon ska ta lite tid ledigt.
 
Vad blir då skillnaden med Rebeckah Stensson som koncern-vd?
– Min uppgift blir att koordinera vårt nordiska erbjudande som är otroligt starkt. Vi är en av få byråer som har den här setupen. Nu ska vi bli en ännu bättre byrå och nordisk partner.
Som koncernchef får Rebeckah Stensson uppgiften att värva sin egen efterträdare.
– Rekryteringsprocessen har börjat. Vi kommer att ta in en ny Sverige-vd utifrån med den kompetens som vi letar efter. Någon gång i december tror vi det kan blir klart. Den vi letar efter är så kompetent att den har tre månaders uppsägningstid.

Får du påökt, nu när du avancerar?
– Jag får betalt för det arbete jag gör. Jag är nöjd.