Uppdraget går till Fuze, en byrå inom koncernen People, People, People.
Byrån ska stärka varumärket ”få Space att synas mer och få fler att veta om centret”.

”Space är bryggan mellan den fysiska och den digitala världen. Alla som spelar något kan idag kalla sig för en gamer och därför behöver vi nå ut brett till såväl barn och ungdomar som föräldrar och företag. Fuze känns som rätt byrå för det uppdraget”, kommenterar Liana de Wit, marknadschef på Space.