Undersökningen gjordes via mejl före valet och visar inte helt förvånande att
”80 procent av riksdagsledamöterna är positiva till en utökning av det befintliga stödet till solvärme”.
”84 procent av de svarande, är positiva till ett nationellt mål för solenergi”.

Lars Andrén, konsult i det egna bolaget Drivkraft.nu, är även ordförande i Svensk Solenergi. Han berättar varför undersökningen släpps just nu, trots att den var gjord bland riksdagsmän före valet och således inte innehåller Sverigedemokraternas syn på solenergi.

– Vi vill driva opinionsbildning som en följ av budgetarbetet och ett regleringsbrev från regeringen. Dessutom vill vi påminna riksdagsledamöterna om sina ståndpunkter.

Svensk Solenergi har en budget på 1 miljon kronor, varav en stor del går till Westander, berättar Lars Andrén. Organisationen har två mål med opinionsbildningen.

– Det övergripande målet är att förbättra villkoren för svensk solenergi. Syftet med den här kampanjen är att vi ska få samma planeringsmål som vindkraften.