Sofia Arkelsten skriver först att ”Moderaterna har potential att ytterligare befästa ställningen som ett stort och brett parti.” och fortsätter ”Det kräver naturligtvis att vi fortsätter att utveckla vår politik och att vi rekryterar företrädare som kan spegla hela samhället.”

Därefter kommer ”I det sammanhanget noterar jag att Sture Nordh ska avgå som ordförande för fackförbundet TCO vid nästa kongress.”
Sofia Arkelsten konstaterar att Moderaterna är det största partiet bland TCOs medlemmar ”och det vore befriande om TCO väljer en ordförande som inte har den klassiska bakgrunden i Socialdemokraterna”.

Roger Mörvik, samhällspolitisk chef på TCO, har inte hunnit läsa brevet, men tycks något smickrad.

– Hon säger att TCO är en relevant och viktig organisation och att det spelar roll vem som är ordförande.

Samtidigt anser han att TCO ligger i mitten av det politiska landskapet.

– Som organisation blir vi allt viktigare för politiker att förhålla sig till. Därför är det viktigt att vi är neutrala. Och partifärg har aldrig styrt valet av ordförande. Vi är politiskt obundna.