Sofia Arkelsten ersätts av Åsa Coenraads, riksdagsledamot för Västmanland och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Detta beslutades under det pågående mötet i partistyrelsen.
 
”Jag vet att gruppen redan har lagt ned ett stort arbete med att intervjua miljörörelser och träffa företagare och forskare för att få en så bred bas som möjligt inför det fortsatta arbetet. Det kommer nu att bli min roll att leda gruppen vidare i arbetet och lägga fram en bred rapport till Moderaternas arbetsstämma hösten 2013 som vi sedan kan gå till val på 2014”, säger Åsa Coenraads i en kommentar.
blev idag utsedd av partistyrelsen till ny ordförande i Moderaternas utvecklingsgrupp för klimat och hållbarhet. Gruppen är en av fem centrala grupper som ska förnya, förstärka och utveckla politiken inför valet 2014.
– Jag ser det som en utmaning och ser fram emot att jobba med en av vår tids viktigaste och mest komplexa frågor. Jag vill att Sverige ska vara ett föregångsland inom klimat och hållbarhet säger Åsa Coenraads.