Pr-byrån nådde därmed 6,4 miljoner kronor i omsättning. Intäkterna uppgick till uppskattningsvis 5,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet hamnade på 217 000 kronor, vilket kan jämföras med en rörelseförlust på 131 000 kronor föregående bokslutsår.

Aktieägarna tog ut modesta 13 839 kronor av vinstmedlen.

Revisorn påpekar att bolaget har redovisat ingående moms feltaktigt vid två tillfällen, men detta ska inte ha skadat bolaget.