Uppsala-byrån Södra Tornet håller omsättning och marginaler i stort under sitt senaste verksamhetsår (brutet i juli).

Omsättningen föll marginellt med 1,1 procent till 9,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 1,7 procent till 1,17 miljoner kronor. Marginalen minskade 0,1 procentandelar till 12,4 procent. Antalet anställda låg oförändrat på 11 snittanställda. Däremot steg personalkostnaden med 9,6 procent till 5,8 miljoner kronor.