Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad berättar hur hon ser på kostnaderna att åka till Almedalsveckan och hur partierna kan bli mer involverade i arrangemanget. Hon berättar också hur det är att ha en partiledare som försöker knipa poänger av att inte åka till Almedalsveckan.

Dagens Opinion träffar Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad efter ett seminarium som mynnade ut i att rikspartierna troligen tillsätter en referensgrupp som ska stötta arrangörerna av Almedalsveckan, det vill säga Region Gotland och Gotlands riksdagspartier.

Ska de politiska partierna på riksnivå styra mer av Almedalsveckan?
 – De politiska partierna är en del av huvudarrangörerna, då ska man kanske också fundera vilken roll de ska ha. Om Almedalsveckan ska styra och utvecklas, då behöver man fundera på vilket Almedalen man vill ha. Idag finns många kommersiella intressen som styr och ibland behöver de politiska partierna dra ner sitt deltagande och de ideella organisationerna kanske inte alltid har råd att komma. Då behöver vi nog ta en diskussion om att fortsätta att stärka och värna demokratin och öppenheten. Då behöver vi bland annat diskutera kostnaderna för de politiska partierna.

Hur ser du på kostnadsläget i Almedalen?
 – Jag tycker verkligen att kostnaderna har stigit väldigt brant. Almedalen är ett av de forum vi lägger mest pengar på. Ändå har vi dragit ned antalet deltagare. Det kostar mycket pengar. Vi ser också myndigheter som har fått sina kostnader fördubblade de senaste tio åren. Priserna drivs på av de kommersiella krafterna, säger Lena Rådström Baastad.

Ni har ju en partiledare som själv inte åker till Almedalen och dissar Almedalsveckan just för det är dyrt och en plats för etablissemanget. Hur påverkar det er närvaro i och inställning till Almedalsveckan?
 – Det är inte konstigt att Stefan Löfven som statsminister väljer bort Almedalen vid tillfällen. När Göran Persson var statsminister var det snarare ett undantag att han hamnade i Almedalen. Det var väl under valåren.  Annars skickade han andra ministrar, säger Lena Rådström Baastad, och lägger till:

– Stefan Löfven ser självklart också den utveckling som har varit med ett behov av att finnas på flera arenor.

Är inte skillnaden mellan Göran Persson och Stefan Löfven att Göran Persson aldrig gjorde en poäng av att inte åka till Almedalen?
 – Å andra sidan, under tiden sedan Göran Persson klev av och till dess att Stefan Löfven har klivit på, har det varit en utveckling den största ökningen av arrangemang har kommit från konsultbolag, företag och medier som har mångdubblat sina arrangemang. Almedalen har blivit något helt annat med kostnader som har skenat för många organisationer.