Fokus på dagens seminarier är tillväxt och arbete. Sandro Scocco, Janne Edling, Anders Nilsson och Örjan Nyström talar.
Igår diskuterades partiets framtid.
– Det har känts väldigt bra, med bra föreläsningar som kompletterade varandra, med olika ståndpunkter från olika perspektiv.

Hur går arbetet i kommissionen?
– Så här långt har vi haft väldigt konstruktiva och bra diskussioner.

Hur jobbar ni vidare?
– I respektive undergrupp jobbar vi nu på att fram rapporter och utifrån dem lägger kommissionen fram en slutrapport som ska vara klar den 15 februari

Så det är skrivarstuga fram till dess?
– Ja, eller i alla fall en kombination av att vi träffas och att vi mailar texten fram och tillbaka.