Det var partiledaren Stefan Löfven och partiets skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan, som berättade om planerna i Dagens Nyheter i fredags.
 
Friskolornas Riksförbund tycks försiktigt positiva till inbjudan, trots att Socialdemokraterna vill begränsa möjligheterna till vinstuttag i skolor som driv i privat regi.
 
– Vi tycker det är bra med diskussioner där flera parter är inblandade. Vi tror att friskolorna kan tillföra mycket i frågan om hur lärarnas förmåga tas tillvara. Flera studier visar att lärare i friskolor är mer nöjda med kvaliteten på undervisningen, säger förbundets ordförande Mikaela Valtersson.
 
Hon läser in att Socialdemokraterna nu ändrat hållning till tidigare krav på ökad lärartäthet.
 
– Tidigare har Socialdemokraterna pratat mycket om lärartäthet. Att Stefan Löfven i artikeln säger att ”skickliga lärare gör skillnad” är ett välkommet fokus på att det är just skickliga lärare som gör skillnad, inte i första hand hur många lärare man har. Det är även det som forskningen pekar på är det viktiga.
 
Snabbt ute med en kommentar var Lärarnas Riksförbund som i ett pressmeddelande skriver:
"Socialdemokraterna föreslår i dag en nationell samling för läraryrket. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbund."
 
Dock påpekar Lärarnas Riksförbund att det är viktigt att regeringspartierna är med.
 
I går kom respons från Lärarförbundet som också "välkomnar förslaget till en nationell och blocköverskridande samling om läraryrket". Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger dock i pressmeddelandet att hon förutsätter "att samtliga ansvarstagande tunga politiska partier bjuds in och tackar ja till den här utsträckta handen".
 
SKLs vd Håkan Sörman går steget längre och tänker inte vara med i ett första möte med Socialdemokraterna. Så här svarar han på inbjudan:
 
"Vi tackar för inbjudan och välkomnar alla initiativ som har till syfte att förbättra den svenska skolan. SKL är berett att medverka i överläggningar om de sonderingar som aviseras leder till att en bred majoritet av riksdagens partier deltar."