Inför valet 2014 har Socialdemokraterna sedan ett år tillbaka jobbat med att ta fram ett nytt kriminalpolitiskt program. I dag presenterades programmet som innehåller drygt 100 förslag som ska förbättra brottsbekämpningen i Sverige.
 
Målet är öka andelen uppklarade brott och att Sverige till år 2020 ska vara ”Europas bästa polisväsende”.
 
Bland annat vill partiet se ökad samordning av arbetet mot den organiserade brottsligheten och föreslår en förstärkning av vittnesskyddet och införandet av ett kronvittnessystem, något som Moderaterna nyligen också föreslagit.
 
Straffen för en rad brott, som vapenbrott och hedersmord, bör skärpas. Socialdemokraterna föreslår också en ny brottsrubricering, ”synnerligen grov våldtäkt” som ska kunna ge 6-10 års fängelse och gälla de grövsta sexualbrotten.
 
Socialdemokraterna vill ha förstärkt lagstiftning för visselblåsare, en fråga som regeringen nu ser över.
 
De vill också ”verka för en utveckling där kameraövervakning kan användas på brottsutsatta platser i högre utsträckning” och samtidigt ge både Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen möjlighet att beställa signalspaning via Försvarets Radioanstalt, FRA, i underrättelsesyfte. Vid ”strategiska brott som grovt vapenbrott och vissa narkotikabrott” ska polisen ha möjlighet till hemlig avlyssning.
 
Genom en utredningsgaranti ska alla som anmäler brott få svar inom en månad om hur ärendet hanteras. Transsexuella personer bör också omfattas av lagen mot hets mot folkgrupp.
 
Andra förslag:
• Lag om redovisning av partibidrag och hur partiernas verksamheter finansieras.
• Kartlägga hot och risker som finns för att korruption breder ut sig i offentlig sektor.
• Gör om polisutbildningen till en högskoleutbildning.
• Verka för att det finns en avhopparverksamhet tillgänglig i hela landet för dem som vill hoppa av en kriminell bana.
• Att polisen ska finnas ute på strategiska platser och under de tider de mest behövs, i större utsträckning än i dag.