Socialdemokraterna lägger fram ett nytt politiskt förslag där kommuner ska kunna ta ut en skattefri ”tillväxtpeng” på gästnätter från turister.

Socialdemokraterna har som utgångspunkt för förslaget att kommuner med mycket turister innebär extra kostnader för infrastruktur, renhållning och andra kommunala verksamheter.

Tanken är att kommunerna ska får lägga på en avgift på 10–30 kronor, eller en procentsats, per hotellnatt eller campingnatt.  Pengarna som kommer in ska sedan kunna återinvesteras i den lokala servicen och orten.

”Det ger både resurser för att göra nödvändiga investeringar och underhåll på infrastruktur, så som vägar, leder och parker som turismen sliter på, samt att pengarna kan användas för att stärka det lokala samhället och servicen”, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, gruppledare Näringsutskottet (s).

En avgift på 30 kronor per gästnatt, skulle ge en intäkt på närmare 2 miljarder kronor till kommunerna, om alla inför avgiften. Detta enligt en beräkning som Socialdemokraterna har låtit Riksdagens utredningstjänst utföra.

Förslaget kommer från Socialdemokraterna i näringsutskottet och kan bli skarp socialdemokratisk politik.

Socialdemokraterna har också tagit fram siffror för hur mycket intäkter en tillväxtpeng/avgift skulle ge olika kommuner/län:

Malung-Sälen 28,9 miljoner kronor

Strömstad  24,4

Älvdalens  23,2

Gotlands län  30

Åre 18,6