Partiledaren Stefan Löfven berättade i samband med talet han höll under Järvaveckan på söndag kväll. Åtgärderna är en del av ”det största trygghetsprogrammet i modern tid” och bygger till stor del på att permanenta befintliga stöd.
 
* Miljonprogrammen ska rustas upp. Dagens stöd permanentas från 2020 och görs om så att det kan användas av fler för renoveringar. Pris 1 miljard kronor per år.
 
* Från 2020 ska också anslagen för ”öka tryggheten och förbättra den sociala situationen” permanentas på en nivå på 2,2 miljarder kronor per år.
* Socialdemokraterna vill också ha fler ”blandade bostadsområden”, via en samverkansmodell som ska användas i Stockholmsregionen, en översyn av plan och bostadslagen och främjande av regionala allmännyttiga bostadsbolag.
* Socialdemokraterna vill också kriminalisera köp av svarta hyreskontrakt, skärpa lagen mot oskäliga marknadshyror samt införa skärpta regler för folkbokföring.