Paketet kallar partiet ”högskolelyftet” och består av sex delar.
 
Bland annat vill Socialdemokraterna skapa 16 000 nya utbildningsplatser på högskola, universitet och yrkeshögskola, för att fler ska kunna studera. Partiet, som länge anklagat regeringen för att dra ner på antalet platser, har som mål att hälften av alla mellan 30 och 34 år ska ha minst en 2-årig högre utbildning år 2020.
 
Som tidigare är känt vill Socialdemokraterna också införa ett tre-terminssystem. Ett första steg mot det är att få skolorna att erbjuda fler ”relevanta sommarkurser”. En annan punkt är att höja kvaliteten och kraven på lärarutbildningen. Till exempel ska den lärarledda undervisningstiden ökas liksom antalet studietimmar.
 
Alla program bör också erbjuda studenter möjlighet att antingen göra praktik eller skriva ett ex-jobb för en potentiell framtida arbetsgivare, som ett sätt att förbättra studenterna kontakt med arbetslivet.
 
Partiet föreslår också vidareutbildning för yrkesverksamma, att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet samt att arbetslivserfarenhet räknas in vid antagning till högre utbildning.
 
Totalt kostar åtgärderna 1,5 miljarder kronor och kommer att ingå i Socialdemokraternas budgetmotion som presenteras i början av oktober.