Magdalena Andersson lägger fonden för förslagen:

– Vi står inför ett stort demografiskt skifte med 200 000 fler barn och 300 000 fler äldre. Vi kommer att behöva utbilda och anställa 1 000-tals läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det kommer inte att kunna ske med stora skattesänkningar. Det är viktig i det demografiska skiftet att skattepengarna går till vad de var avsedda för och att det inte rinner ut stora vinster i stora bolag.

Socialdemokraterna anser att det det är dags att gå tillbaka till de hälso och sjukvårdslagen säger: att människor med störst behov främst ska ha tillträde till vården.

Socialdemokraterna vill:

* införa en lag som stoppar nya privatiseringar av alla landets akutsjukhus och universitetssjukhus.

* se över ersättningssystem och andra viktiga styrsystem för att ”säkerställa att det är behoven som styr vården, inte marknadsintresset”.

* ta bort LOV, lagen om valfrihetssystem, så att den inte ”påtvingar privatiseringar”.

* införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård.

* garantera insyn i hur privata vårdgivare hanterar försäkringspatienter i vårdköer.

* styra upp regelverken för den digitala vården, S har sett ”indikationer på ökad utskrivning av antibiotika som egentligen borde kräva fysiska besök och att vårdens resurser går till snabba besök för relativ friska personer i stället för personer med störst behov”.