Det var Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, som drog jobbpolitiken på kongressen. Tidigare i dag försökte han och partiledare Stefan Löfven, position bland de små och medelstora företagen med ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.
Resultaten av jobbpolitiken på kongressen hittills summerade Mikael Damberg i fyra delar, som kan sägas vara grunden till partiets framtida jobbstrategi.
 
* Målet satt till EUs lägsta arbetslöshet
* 90-dagarsgarantin för unga arbetslösa
* Ta position bland de små och medelstora företagen
 
Den fjärde delen beslutades det om på kongressen i morse.

‑ Där vill vi ta tillvara på den regionala tillväxtkraften i hela landet. Det saknas en tillväxtpolitik för hela landet och samarbeten mellan högskolor och näringsliv och kommuner tas inte tillvara i regionerna.
 

Han fick frågan om hur han ser på månadsrapporteringen som finansdepartementet vill lägga på företagen och som Socialdemokraterna är för i skatteutskottet.
 
‑ Vi väntar på regeringens förslag som skulle ha varit klart. Kanske har det blivit klart medan jag har förberett mig för kongressen? Vi vill granska förslaget först innan vi tar ställning till det. Men det är viktigt med ordning och reda.
 
De 25 miljarder kronor som regeringens sänkning av bolagsskatt, arbetsgivaravgifter för unga och restaurangmomsen kostar per år, hur kommer de de små och medelstora företagen till del?

‑ Det får vi återkomma till i höstbudget, säger Mikael Damberg, men framhåller också att Socialdemokraterna vill gynna ungdomare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att det inte behöver bli mindre pengar än vad regeringens lägger på sin reform med halverade arbetsgivaravgifter till ungdomar.

 

Vad efterfrågar de små och medelstora företagen?
‑ Vi föreslår ökat stöd för innovation och vill jobba med att öka efterfrågan bland annat genom exportstöd.
 
Hur ser du på näringsminister Annie Lööfs insatser för de små och medelstora företagen?
‑ Hon har haft fullt upp med interna processer och näringslivsfrågorna har kommit i skymundan.
 
Vad har ni för trovärdighet bland småföretagen?
‑ Stefan Löfven har ett bra förtroende i näringslivet sedan han var ordförande i IF metall. Man får inte glömma att många av företagen i metallbranschen är småföretag. Och varje gång vi ger oss in på regeringens områden, som vi gör nu blir de stressade. Det är bra, det behövs kreativ konkurrens.
 
Vem blir Sveriges nästa näringsminister?
‑ Det blir någon Stefan Löfven utser.