I ett debattinlägg i Sundsvalls tidning ger Umeå Socialdemokratiska Högskoleförening Unikum, socialdemokratiska studenter i Luleå och Socialdemokratiska studenter i Sundsvall regeringen beröm för de 106 miljarder kronor som läggs på infrastruktur i Norrland. Pengarna ska främst gå till att bygga ut järnväg som ska täcka gruvindustrins behov.
 
"Denna satsning är särskilt välkommen i ett ekonomiskt känsligt läge med en stark kronkurs och överlag sviktande efterfrågan för exportberoende näringar", skriver de tre organisationerna i Sundsvalls Tidning.
 
Men regeringen får kritik för att inte lägga pengar på utbyggnaden av järnvägen mellan Umeå och Luleå, den så kallade Norrbotniabanan. Den skulle "halvera restiderna mellan städerna vilket ger större arbetsmarknader, samtidigt som det minskade avståndet möjliggör en ökad tillgång till kultur, samhällsservice och utbildning. Godstransporterna söderut skulle kunna ökas samtidigt som sammankopplingen via Haparanda knyter ihop norra Finland, Ryssland och den råvarurika Barentsregionen med Sverige och Europa", argumenterar Socialdemokraterna, och fortsätter:
 
"Att regeringen så tydligt begränsar det norrländska näringslivets expansionsmöjligheter genom att inte låta det få tillgång till tillräcklig och tillräknelig infrastruktur kommer i förlängningen leda till att tillväxten i regionen hämmas."