Löftet går ut på att ”den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen”.
Socialdemokraternas utgångspunkt är att höja pensionsavgiften från 17,21 till 18, 5 procent av lönen. Det skulle ge minst 1 000 kronor mer per månad.
 
”Redan när dagens system utformades bestämdes pensionsavsättningarna till 18,5% av lönen, så det är ett bra initiativ från Socialdemokraterna som vi hoppas kan få stöd i pensionsgruppen. Pensionssystemet ger alltför låga pensioner till alltför stora grupper och det måste åtgärdas”, kommenterar TCOs ordförande Eva Nordmark.
”Det här är det viktigaste beskedet hittills i valrörelsen. Vi har länge påpekat att pensionerna måste höjas kraftigt för vanligt folk som slitit ett helt arbetsliv. Att Socialdemokraterna lyssnat visar att vår samverkan ger resultat”, kommenterar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.