Partiet ska därför genomföra en ”säkerhetspolitisk dialog” som alla medlemmar ska bjudas in till, enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna. Sedan är det tänkt att medlemmarna och förtroendevalda ska ha ”en ordentlig diskussion”.

Anledningen till diskussionen är Rysslands krig mot Ukraina, som inleddes 24 februari.

”De analyser som ligger till grund för den socialdemokratiska kongressens säkerhetspolitiska ställningstaganden utgår från en verklighet som inte finns kvar efter Rysslands olagliga krig”, skriver Socialdemokraterna.

”Det är en bredare diskussion än frågan om ja eller nej till Nato-medlemskap. Hur vi ser att vi bäst värnar Sveriges säkerhet nu och i framtiden? Hur ska vi agera i det här nya läget för att Sverige ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet”, kommenterar Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare.

Dock tycks det som om medlemmarna inte helt kommer att kunna bestämma hur Socialdemokraterna ställer sig till Nato:

”Om det under processens gång uppstår ett behov av att göra ett förändrat säkerhetspolitiskt vägval är det upp till partistyrelsen som partiets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna att ta ett sådant beslut”.

”Jag ser framför mig att allt ska vara klart i god tid innan sommaren”, säger Tobias Baudin till Dagens Nyheter.

Dagens Opinion försöker få fram mer info