Pressbrieferna hålls av gruppledare Anders Ygeman och jämställdhetsminister Lena Hallengren, vissa dagar tillsammans och andra var för sig.

”Medieflödet blir allt snabbare, inte minst nu i valrörelsens slutskede. Med våra pressbriefer kommer vi vara tillgängliga för att snabbt kommentera dagsaktuella händelser. Vi kommer även att presentera ett flertal nyheter under dessa briefer och det kommer självklart finnas utrymme för enskilda intervjuer och bakgrundsstamtal”, berättar Socialdemokraternas valledare John Zanchi via mejl.

Vad vill ni uppnå?
Vi vill vara tillgängliga och ge journalister och andra möjlighet att få snabba kommentarer från oss. Vi tror och hoppas att det är ett stort mervärde för alla politiska journalister, opinionsjournalister och andra att varje morgon kunna möta någon av våra ledande företrädare för snabba kommentarer om det senaste som hänt i valrörelsen.

Vilka hoppas ni kunna intressera?
”Politiska- och opinionsjournalister självklart, men även bredare än så. Vi kommer livesända våra pressbriefer i vår Youtube-kanal och alla som är politisk intresserade har möjlighet att börja morgonen med att höra det allra senaste från oss.”