Jasenko Omanovic hänvisar till en rapport från Ekonomistyrningsverket som visar att snitthyran i Stockholm ligger på 2 249 kronor per kvadratmeter att jämfört med 1 256 kronor i övriga landet. Den totala kostnaden för myndigheternas lokaler ligger på 16 miljarder kronor per år.
 
"Det är en gigantisk summa som skulle kunna användas till välfärden om hyrorna kunde exempelvis halveras. Detta är möjligt om fler myndigheter omlokaliseras ut till landet", skriver Jasenko Omanovic i en fråga till bostads och civilminister Stefan Attefall (kd).
 
Jasenko Omanovic föreslår en utlokalisering:
 
"Det finns gott om städer på rimligt avstånd från Stockholm som kan erbjuda goda förutsättningar för statlig verksamhet."
 
Jasenko Omanovic vill ha besked från Stefan Attefall:
 
"Är civilministern beredd att sänka statens hyreskostnader genom att om lokalisera myndigheter ut till landet?"