Dagens Opinion har tidigare berättat om Jasenko Omanovics interpellation, ställd till utbildningsministern, om nedläggningen av Mittuniversitetet i Härnösand.
 
Det var i februari som en oenig styrelse beslutade om att flytta verksamheten på campus Härnösand till Sundsvall, något som hade föregåtts av massiva protester från kommun och kommuninvånare.
 
Jasenko Omanovic klandrar regeringen och Jan Björklund för nedläggningen som han anser kommer till följd av den förda politiken som inneburit färre antal utbildningsplatser och därmed stora besparingskrav på lärosätet på totalt 50 miljoner kronor.
 
På fredagsförmiddagen drabbade de samman i en interpellationsdebatt i riksdagen.
 
Enligt den socialdemokratiska riksdagsledamoten är nedläggningen av campus Härnösand regeringens fel av två skäl. För det första beslutade de borgerliga partierna för tre år sedan att låta lärosätena själva bestämma över den interna organisationen. Därefter har regeringen dragit ner på antalet utbildningsplatser, vilket lett till de stora besparingskraven och därmed nedläggningen.
 
Jan Björklund vände sig dock mot den beskrivningen under debatten i riksdagen på fredagen.
 
– Beslutet har fattats av Mittuniversitetets styrelse och jag tycker vi ska ha respekt för de argument som styrelsen har anfört, som inte är de som interpellanten påstår utan kvaliteten i utbildningen, svarade han.
 
Andra motiv bakom nedläggningen, enligt ministern, har varit att antalet studenter minskat de senaste åren men också ett beslut från riksdagen om bättre lärarutbildningar, där både pedagogikundervisningen och själva ämnesundervisningen integreras.
 
– Det har varit ett viktigt skäl för styrelsen att göra den här omorganiseringen och jag tycker inte att riksdag och regering ska överpröva det beslutet.
 
Under interpellationsdebatten gick Jasenko Omanovic till angrepp mot Jan Björklunds politik och bland annat hänvisade till en rapport från Högskoleverket som visade att Sverige riskerade att hamna efter länder som Polen och Slovakien vad gäller antalet högskoleutbildade.
 
– Det är Björklunds politik. Det är de ungdomarna som sitter på läktarna här som inte får plats i dagens universitet och det är det som det här handlar om i grunden. Här har Härnösand och Mittuniversitetet blivit något slags Lex Björklund-exempel på hur politiken bedrivs, lamenterade riksdagsmannen från Härnösand.
 
– Vi har 400 000 arbetslösa och en ganska stor ålderskull som ska in på universiteten. Och då får vi 20 000 platser färre.
 
Den sista poängen tillbakavisades av Jan Björklund som hävdade att Sverige både i år och nästa år i själva verket har fler studenter än år 2006, då Socialdemokraterna lämnade regeringsställning. Han förklarade minskningen av antalet utbildningsplatser så här:
 
– Vi drar ner 10 000 platser för att vi tidigare finansierade utomeuropeiska studenter. Platserna finns delvis kvar, men finansieras inte längre av riksdagen. De andra 10 000 platserna, som riksdagen är överens om vill jag understryka, var den tillfälliga satsning som gjordes under den djupaste finanskris 2008 när vi såg framför oss att lågkonjunkturen skulle innebära arbetslöshet mot 12-13 procent. Men den blev inte så hög.
 
I samband med nedläggningen av campus Härnösand deltog även statsministrarna Göran Persson (s) och Thorbjörn Fälldin (c) i protesterna. Den senare lämnade dessutom tillbaka sin doktorshatt, liksom författaren Bodil Malmsten, något som Jasenko Omanovic tog upp under debatten.
 
– Nu är det ett par doktorshattar som ministern fått tillbaka. Frågan är hur många han hinner få tillbaka innan han lämnar posten? Och vad ska ministern göra efter det här? En second hand-affär med doktorshattar kanske skulle vara bra, sade han varpå en person i kammaren applåderade.
 
– Att säga i riksdagens talarstol att arbetslösheten inte är hög, när vi har drygt 150 000 ungdomar som går arbetslösa, dag efter dag, det är, fru talman, skandal, fortsatte han.
 
Jan Björklund gick till motangrepp och anklagade Jasenko Omanovic för att ha "demagogisk tonläge" och återupprepade flera av sina tidigare poänger. Avslutningsvis riktade han också kritik mot Göran Persson och den tidigare förda utbildningspolitiken.
 
– Det är möjligt att en annan regering för på ett annat sätt, att det inte är akademiska kriterier som styr vilka lärosäten som ska finnas utan att man delar ut doktorshattar till politiker som ska tala om att här ska det vara ett universitet, trots att universitetskanslern inte tycker det. Men för mig är det akademisk kvalitet som avgör vilka högskolor som ska finnas i Sverige.