Markus Lindblad, chef för externa affärer på Haypp Group, som bland annat driver e-handeln Snusbolaget, tycker att regeringens utredning går emot riksdagens och socialutskottets linje. Han hoppas dock att utredningen ska få Konsumentverket att dra tillbaka sin stämning av Snusbolaget.

I fredags kom beskedet från regeringen att se över ”marknadsföring, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter”. Direktiven lyder bland annat:

* analysera de svenska reglerna om marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

* analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör skärpas.

* analysera och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras.

* analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på sådan reglering.

* I uppdraget ingår att analysera hur den svenska regleringen om marknads-föring och sponsring av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare förhåller sig till relevanta EU-regler.

Markus Lindblad har studerat direktiven i detalj och han är förvånad:

– Det är väldigt vågade kommittédirektiv från regeringen. Andemeningen i direktiven går totalt emot socialutskottets vilja, när man använder begrepp som ’avnormalisering och att nikotinet, som ämne vävs in i ANDT-strategin (alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakspolitiken), som inte ens handlar om nikotin. Utredningen ska också titta på om begreppet tobaksurrogat bör föras in i lagstiftningen, vilket kan leda till att Fazers lakritspipor och kioskens hockeypulver behöver förses med varningstexter.

Markus Lindblad tycker vidare:

– Med ett pennstreck stryker regeringen tyvärr den senaste utvecklingen inom tobakslagstiftningen, som har skett i länder som USA och Storbritannien, genom att enbart fokusera på EES och EU-länder, säger han och lägger till:

– Men regeringen kan nu rädda upp det genom valet av experter som knyts till utredningen. Jag förväntar mig en tydlig signal i urvalet av experter för att det ska bli en rätsida på arbetet.

Markus Lindblad tycker dock att utredningen har sina fördelar också och han hoppas att den ska leda till att Konsumentverket inte driver målet i Marknadsdomstolen som ska sätta en praxis för vad som gäller för marknadsföring av snus via e-handel, en praxis som kan bli icke relevant, eftersom riksdagen har gett regeringen till uppgift att likställa lagen för e-handel och fysisk handel.

– Det är bra att man tar in nikotinportioner och att vi får en tydlig och neutral lagstiftning mellan fysiska och digitala butiker. Då kommer Konsumentverkets behov av att i domstol slå fast en praxis avta, när regeringen gör gemensam sak med riksdagen.