Haypp Group, som säljer tobaksfria nikotinportioner via nätet, vill bli hållbara och samtidigt argumentera emot förslaget på skatt på engångsartiklar som i augusti lämnades som betänkande till regeringen.

Haypp lanserar nu en snusdosa är tillverkad av ett bio-material med sockerrör som huvudingrediens.  Materialet i dosorna ska vara helt fri från miljöskadliga mikroplaster. Dosorna är nedbrytbara och ska kunna komposteras.

”Haypp Group vill bidra till en hälsosam miljö på det sätt vi kan, utifrån vår affärspåverkan och vårt inflytande i samhället. Vi har åtagit oss att minimera miljöpåverkan av alla de aktiviteter som används för att leverera tjänster till våra kunder. Vi har åtagit oss att arbeta på ett miljövänligt sätt, från tillhandahållande av produkter och tjänster, till driften av vårt kontor och våra anläggningar, valet av våra leverantörer”, skriver Haypps kommunikationschef Markus Lindblad i ett mejl.

I utskicket där den nya dosan presenteras, står också att läsa att Haypp invänder mot den föreslagna plastskatten.

Varför vill en snus-ÅF driva opinion kring skatter, hur har det med core-verksamheten att göra?

”Vi hyllar därför Swedsnus initiativ med 100 procent nedbrytningsbar plast och Swedish Match initiativ med utfasning av den svarta plasten för att möjliggöra återvinning. Inga av dessa initiativ hade underlättats av en plastskatt”.

Vilka byråer har ni jobbat med i denna kampanj?
Detta är en del av vår interna intressentavstämning för att kalibrera vårt hållbarhetsarbete. Vi gör detta övergripande arbete inhouse utan hjälp från någon särskild byrå”.