Göran Hägglund besökte i slutet av oktober Washington med s SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle som anordnade ett seminarium om finansiering av hälso -och sjukvården.
SNS som verkar för privata lösningar inom den offentliga sektorn drabbades av en skandal när forskningschefen Laura Hartman tvingades avgå. Hon hade skrivit en rapport som visade att det inte finns några vetenskapliga belägg för att privatiseringen hade ökat effektiviteten eller kvaliteten inom vården. Det var när hon berättade om resultaten och gjorde sin tolkning av dem på DN Debatt som hon pressades så mycket att hon avgick.
Laura Hartman fick inte vara med och diskutera resultaten. Statsvetarprofessorn Olof Petersson lämnade samtidigt SNS i protest mot ledningen.
Även Anders Vredin, då vd för SNS, tvingades avgå efter kritiken mot att han försökt tysta Laura Hartman.
Besöket i Washington utgjordes av två delegationer, en från Socialdepartementet med Göran Hägglund i spetsen och en från Hovet. Hovets delegation leddes av Prins Daniel.
Göran Hägglund anser att Sverige kan lära sig av Kaiser Permanentes ett nytt center för Total Health i Washington. Syftet är att minska kostnader för sjukvården. Centret är tänkt att vara en mötesplats mellan för människor och beslutsfattare.
Kaiser Permanente lär sina patienter att enkelt dosera sitt läkemedel, att ha larm i hemmet, samt lär patienter hur man själv kan ta ansvar för sina dagliga hälsoinsatser genom blodtrycksmätningar. Patienter står i digital kontakt med sina läkare och kan skicka frågor via mejl. Svar ska komma inom 24 timmar.
 
Tonchi Percan