Anders Vredin bad i fredags om ursäkt efter att forskningschefen Laura Hartman lämnat SNS. Hom hade dessförinnan skrivit en artikel på DN Debatt där vinklade en SNS-rapport på att avreglerad välfärd inte ger några påvisbara vinster, något som fick både Almega och Svenskt Näringsliv att gå i taket.
SNS förtroenderåd består av Sverker Sörlin, Lars Calmfors, Per Krusell, Torsten Persson, Per Strömberg, Jonas Vlachos och Daniel Waldenström. Förtroenderådet ska kunna utse styrelse och därmed vd i SNS. I artikeln på DN Debatt skriver förtroenderådet ”en vetenskapligt arbetande organisation kan inte ha en chef som, när han tycker att det behövs, kan förbjuda medarbetarna att yttra sig. Har Vredin fattat beslutet i samförstånd med styrelsen eller, ännu värre, på dess uppmaning, så måste också styrelsen ta sitt ansvar.”
Om inte det sker hotar förtroenderådet med att avgå: ”I sista hand måste vi givetvis överväga att lämna våra uppdrag, om inte SNS kan uppvisa en trovärdig strategi för hanteringen av förtroendekrisen. Vi kan inte med våra namn bekräfta ett förtroende för en organisation som anser det vara i sin ordning att belägga forskare med munkavle.”