Ännu har inte regeringen presenterat någon tågordning för sin aviserade översyn av skattesystemet. Men centralorganisationen LOs och tankesmedjan Tidens egna skuggutredning jobbar på och den första delrapporten är på gång.

Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning leds av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström och Torbjörn Hållö samt Tidens chef Daniel Färm. Till utredningen hör en referensgrupp besående av Erik Åsbrink, tidigare finansminister (s), professorerna Karolina Ekholm och Roger Österman, samt Ulrika Lorentzi, utredare på LO.

– Tanken är att vi ska ta göra ett antal underlagsrapporter inom 5-6 ämnen som vi prioriterar under våren, berättar Torbjörn Hållö.

Först kommer en rapport om klimatskatter som ska bli klar i ”början på året”.

– Sedan kommer en rapport om 3:12-reglerna.

Framöver kommer även underlagsrapporter om bland annat marginalskatter och kapitalskatter.

– En fråga som är väldigt viktig för LO är kommunernas finansiering. Idag skiljer sig kommunalskatten väldigt mycket åt, från 29 till 35 kronor. Man behöver se över hur man finansierar välfärden.

Torbjörn Hållö påpekar att rapporterna inte är att jämföra med regelrätta utredningar.

– Vi gör utredningar där vi tar fram, sammanställer och kommunicerar aktuell statistik. Rapporterna motsvarar några veckors jobb. Sedan kommer vi att sammanställa underlagsrapporterna i en slutprodukt.

Rapporterna ska sätta press på den skatteöversyn som Januariöverenskommelsen stipulerar.

– Vi vill visa vad vi tycker man ska prioritera i en skattereform. Vi tänker att vi ska ha en skuggutredning som ska kunna spela in saker i regeringens utredning.

Slutrapporten ska presenteras senast juni 2020.

När regeringen kör igång arbetet med en skattereform vet inte Torbjörn Hållö.

– Magdalena Andersson var ute för någon vecka sedan och signalerade att det kunde dra ut på tiden, säger han och lägger till:

– Vi tänker att det finns ett januariavtal och LO tycker att det är dåligt, men ambitionen med en skattereform är väldigt välkommen. En reform kan delvis kompensera för de dåliga delarna i avtalet. Skrivningarna (om skattereformen) är väldigt ambitiösa och ska vara till gagn för klimatet, jobben och för att minska klyftorna. Det innebär att man måste göra en väldigt stor skattereform och lyfta på många stenar, säger Torbjörn Hållö, som är särskilt nöjd med att Erik Åsbrink deltar i referensgruppen.

– Det är kul att han är med. Han var ju med och jobbade med den förra skattereformen.