Under sitt senaste räkenskapsår (brutet maj) ökar Inizio omsättningen med 31 procent till 11,5 miljoner kronor.  

Samtidigt minskar rörelseresultatet med 52 procent till 759 000 kronor. Inizio tappar drygt 11 procentenheter i rörelsemarginal till 6,6 procent.

Personalstyrkan ökade med två tjänster till 10 snittanställda och personalkostnaden ökade med 46 procent till 7,0 miljoner kronor.