GS Facket, sammanslagningen för anställda inom skogs-, trä- och grafisk bransch, har haft sin första kongress som nybildad fackförening.
Kongressen hölls i helgen och ordförande Per-Olof Sjöö omvaldes. Han berättar:
– Vi är ett nybildats förbund och har levt med övergångsregler sedan vi bildades. I helgen var första tillfället för våra ombud att ta ut riktlinjerna för hur organisationen ska fungera till nästa kongress 2016.
Förbundet står inför två stora utmaningar. Den första är att få ordning på ekonomin.
– Vi måste få ekonomin i balans. Vi har stora underskott, varav en del är hänförliga till sammanslagningen. Det är ingen ko på isen. Vi har kapital. Men på sikt måst vi få ihop utgifter medkostnader.
Under kongressen fick förbundsledningen banta chefsgarnityret från fyra till tre, på grund av kraven på effektivare hantering av pengarna.
 
Den andra utmaningen handlar om att bli viktigare för medlemmarna.
– Vi ska fokusera på det medlemmarna kräver av oss och att vi är närvarande på arbetsplatser och håller kontakten med medlemmarna där.
GS tappar liksom många andra fackförbund medlemmar.
– Vi har tappat medlemmar med en årstakt på 4 procent. Det beror i första hand att våra arbetslösa medlemmar får jobb i andra branschen. Runt 80 procent är organiserade på arbetsplatserna, så det finns mer att göra det. Sedan är vi i den gynnsamma positionen att träindustrin förutser att den må´t anställa flermänniskor, så vi tror vi ska kunna öka medlemstalet fram till nästa kongress.
 
Vilka frågor är viktigast för er?
– Med den regering vi har är det a-kassann, där vi av tradition har jobbat hårt för att behålla en fristående kassas som inte är obligatorisk. Arbetsmiljöfrågan sticker ut. Våra medlemmar jobbar i branscher där de är utsatta för arbetsmiljörisker. Jag tror vi leder listan över flest olycksfall som leder till sjukskrivning.
 
Hur känns det att bli omvald?
– Det känns bra, spännande och inspirerande att vara ordförande. Energin har vi lagt på att bygga organisationen, nu hoppas jag vi ska ägna oss åt utåtriktad verksamhet.