Det var i onsdags som Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen gick ut tillsammans med Benny Andersson och Christer Gardell i ett debattinlägg på Dagens Nyheter med en opinionsmätning som visade bland annat att 69 procent av stockholmarna underskattat kostnaderna för nya Slussen.
 
Kritiken lät dock inte vänta på sig och kultur- och fastighetsborgarrådet i Stockholm Madeleine Sjöstedt (fp) tog till sin blogg för en totalsågning av undersökningen som hon kallade en ”karikatyr på hur man riggar undersökningar för att använda i propaganda”.
 
Det har gällt särskilt en fråga som ansetts vara väldigt ledande.
 
Nu kommenterar Ole Settergren, som är talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen och den som beställt Novus undersökning, kritiken.
 
Han håller med om att frågan skruvats alltför hårt, men menar att skulden mer ligger på undersökningsbolaget Novus.
 
– Kritiken är delvis berättigad. Just den här frågan är felaktigt utformad och vinklad på ett olyckligt sätt, vilket är tråkigt. Men det är faktiskt inte vårt fel, även om vi kanske borde ha uppmärksammat det själva, säger Ole Settergren som säger att detta närmast kan "ses som ett olycksfall i arbetet”.
 
Som Dagens Opinion berättade igår har även Novus vd backat och sagt att frågan inte borde ha släppts igenom.
 
– Jag har haft en konversation med Novus och vi disktuerar nu hur vi ska kunna rätta till det här, säger Ole Settergren.
 
Var ni själva med och designade frågorna?
– Vi har designat frågorna och skickade sedan över dem till Novus som filade på dem. Men den här frågan blev filad på i fel riktning, den var faktiskt mer neutralt ställd i början.
 
Samtidigt tycker han att deras undersökning ”är ett under av vetenskaplighet och objektivitet” jämfört med Stockholms stads opinionsmätningar.
 
– Deras undersökningar uppfyller inga som helst krav på vetenskaplig metodik och jag skulle gärna vilja ha en diskussion om stadens missbruk av opinionsmätningar. Både vi och Novus har tillstått att frågan inte är bra formulerad, men Stockholms stad och Madeleine Sjöstedt har inte knystat ett ljud om deras sjukt manipulerade undersökningar, säger Ole Settergren.
 
Han syftar bland annat på en undersökning som undersökningsföretaget Markör gjort för stadens räkning och som ska ha gett ett stort stöd för Alliansens ombyggnadsförslag. Bland annat ska de tillfrågade i undersökningen inte haft några alternativ att välja bland.
 
Men hur tror du att det här kommer påverka er opinionsbildning i framtiden?
– Jag tror det kommer att påverka oss positivt på det sätt att vi avser att hantera det. Vi vill ju försöka igen med en bättre formulerad fråga. Det här gör dessutom att vi får bra med medialt utrymme och kan påpeka vilket lurendrejeri som Stockholms stad ägnar sig åt när det gäller opinionsmätningar. Ju mer frågan om Slussen debatteras, desto sämre för Stockholms stad och desto bättre för opinionen mot staden.
 
Vad har du fått för respons från Benny Andersson och Christer Gardell?
– Jag har inte faktiskt inte varit i kontakt med dem. Men däremot har Madeleine Sjöstedt instruerat Benny lite myndigt på sin blogg att läsa statistisk metod. Jag tycker istället att hon som jurist och politiker har all anledning att läsa statistisk metod och ta del av och efterleva det som skrivs och inte påpeka hur en kompositör bör göra sina undersökningar.