Föreningen består av fem tunga tidigare mediechefer: Christina Jutterström, Kerstin Brunnberg, Jan Scherman, Jan Petersson och Allan Larsson. De arbetar på eget initiativ parallellt med regeringens Public Service-kommitté.

I går presenterade föreningen sin skuggutredning med förslag för framtidens public service.

Oberoende Public Service anser att regeringens uppmaning till sin utredning om ett ”smalare” uppdrag för public service är ”sällsynt ogenomtänkt”.

Föreningen skriver:

”Vi ser det som idéer från en tid när utvecklingen på mediemarknaden, distributionssystem och digitaliseringen såg helt annorlunda ut än i dag. Det har aldrig varit en sämre tid att lansera sådana tankar än nu – det är som att backa in i framtiden”.

Föreningen anser att ”Public service måste ges bästa möjliga förutsättningar – i regelverk och finansiering – att bli ledande i den nya digitala världen”.

Public service ska dessutom får uppdraget att vara en ”samlande nationell kraft i medias AI-transformation”.

”Det arbetet bör göras i nära samarbete med andra medier, det civila samhället, utbildningsinstitutioner, relevanta myndigheter och vara tillgängligt och vägledande för hela mediebranschen. I ett sådant uppdrag bör ingå att avslöja ’fake news’ och stärka motståndskraften mot desinformation samt utgöra en trovärdig, transparant källa med verifierad information samt bidra till att folkbilda och minska digitala klyftor”

Som tidigare anser föreningen att SR, UR och SVT byggs samman till ett bolag. Detta ska ske via en ”expertutredning”. Detta ska vara en ”ägarfråga, inte en politisk fråga” och ska drivas av Förvaltningsstiftelsen med mandat från regeringen.

Föreningen vill även att public service ska samarbeta mer med tidningsföretagen för att stärka bevakningen av företag och offentliga sektorn.

För att åstadkomma förändringarna föreslår föreningen en att en reformation av Förvaltningsstiftelsen ”sätts högst på dagordningen inför beslut om villkoren för den kommande tillståndsperioden”.

Bland annat ska ”civilsamhället ges en roll i nomineringen av ledamöter till styrelsen” samt att Riksbankens ”regler för oberoende införs för ledamöter”.

Föreningen vill också att granskningen av ”bredden i programbolagens utbud” återupptas.