Katalys pratar om ”vågen av utförsäljningar” och att den är ”en del i ett större ideologiskt skifte, från gemensamma tillgångar till inhyrda tjänster”.

Katalys slår fast att det blir ”fyra gånger så dyrt för en kommun att hyra jämfört med att äga” och att om samtliga skolfastigheter i Sverige skulle säljas ut för att sedan hyras tillbaka via en privat fastighetsförvaltare skulle ”skillnaden bli 20 miljarder årligen”.

SKR målas upp som något av en bov i fastighetsdramar eftersom beräkningarna som arbetsgivarorganisationen har gjort ”ger en falsk bild av kostnaden för kommuner som säljer ut och hyr tillbaka”. SKR ”räknar bland annat med betydligt högre bankräntor”, skriver Katalys.

Vad tycker då SKR om att pekas ut i Katalys rapport?
 – Jag är lite förvånad, eftersom vår slutats är att det är billigare att äga. Vi har inte rekommenderat kommunerna och regionerna att göra vare sig det ena eller andra, säger SKRs chefsekonom, Annika Wallenskog.

Hon tillbakavisar kritiken mot SKRs sätt att räkna:

– De ifrågasätter att vi räknar på en ränta på 4 procent, vilket är det långsiktiga ränteläget. Just nu rekommenderar vi en internränta på 1,45 procent, men det kommer inte att hålla i sig. Räntan är på väg upp. Vi säger också att kommuner och regioner själva måste räkna ut hur det slår för dem.

I vissa fall kan det löna sig att hyra i stället för att äga, anser SKR.

– Vi säger att om man ska ha en lokal under en kort tid, då kan det löna sig. Men ska man använda lokaler till skolor och äldreboenden, då är det billigare att äga själva.

Annika Wallenskog är inte övertygad om att kommuner och regioner som säljer sina lokaler ens gör det av lönsamhetsskäl.

– En KTH-rapport där kommunstyrelse-ordföranden intervjuas, visar att ingen har sålt för att det skulle bli billigare. Kommunerna säljer av andra orsaker för att till exempel konkurrensutsatta sin fastighetsförvaltning eller för att frigöra kapital till att utveckla andra fastigheter.

Det finns flera skäl till ökningen av affärerna med samhällsfastigheter. Och det handlar inte bara om att kommunerna skulle öka sin utförsäljning, enligt Annika Wallenskog.

– Dels har fastighetsvärdet i sig ökat. Men ökningen ligger också i att fastighetsförvaltarna säljer och köper mellan varandra.

Polisen och rättsväsendet expanderar samtidig som de inte får äga sina egna lokaler. Det är ytterligare en orsak till de ökade offentliga affärerna bland fastighetsförvaltarna.

– Så ökningen ser större ut än den är, säger Annika Wallenskog och lägger till:

– Sedan är det en fördel att fastighetsbolagen ägs av AP-fonderna (statliga) så det blir pengar tillbaka till pensionerna.