Omsättningen uppgick till 8,59 miljoner kronor. Personalkostnaderna skenade iväg från 4,58 till 5,18 miljoner kronor, en ökning med 13 procent. Det innebär att de sex snittanställda kostade företaget 863 000 kronor, eller 72 000 kronor per månad.
Det redovisade rörelseresultatet minskade därmed från 570 000 till 360 000 kronor.