Uppdraget syftar till att öka jämställdheten inom skolan genom åtgärder i sex olika områden. Totalt avsätts 16 500 000 kronor för uppdraget nästa år.
– Uppdraget innehåller flera delar. Det handlar mycket om hur man ska utveckla ämnesundervisningen för att den ska främja både flickor och pojkars resultatutveckling, säger Annika Hjelm, projektledare på Skolverket.
 
En del gäller förskolan. Andelen män som jobbar inom kommunal förskola är i dag 2,8 procent, och 5,3 procent inom privata förskolor, enligt regeringen. Förhoppningen är att få fler män att söka sig till yrken som förskollärare och barnskötare. Därför ska Skolverket också göra en kartläggning över vad som gjorts de senaste 40 åren för att öka andelen män i förskolor, samt lämna förslag på åtgärder.
 
Vem gör den här kartläggningen?
– Vi har än inte gjort upp en plan för det, det var alldeles nytt. Vi har en egen analys- och utvärderingsavdelning här. Antingen gör vi det själva, eller så lägger vi ut det. Men jag vet inte ens om uppdraget formellt kommit in i brevlådan.
 
Kommer ni jobba med kampanjer och liknande i opinionsbildande syfte?
– Nej, utan snarare med stöd och utbildning.
 
Uppdraget sträcker sig fram till 2014.
 
Utbildningsdepartementet sammanfattar insatsområdena:
• Utbildningsinsatser för rektorer, förskolechefer, lärare, fritidspedagoger, förskollärare samt studie- och yrkesvägledare.
• Fortbildning och stöd i sex- och samlevnadsundervisningen.
• Insatser för att motverka hedersproblematik.
• Insatser för att stimulera elevers läs-, skriv- och spårkutveckling.
• Insatser för stärkt kvalitet och jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvägledningen.
• Genomförande en kartläggning och analys av åtgärder som har gjorts i syfte att öka andelen män i förskolan samt lämna förslag på åtgärder.
 
Ardalan Samimi