Arbetgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting överväger att byta namn.

Sveriges Kommuner och Landsting bildades i mars 2007 då de två organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet gick samman. Sveriges kommuner och landsting (SKL) är idag en arbetsgivarorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Men från och med årsskiftet har begreppet ”landsting” ersatts av begreppet ”region”. Och då är frågan om SKL behöver byta namn. Ett möjligt nytt namn är Sveriges kommuner och regioner (SKR). Än så länge har SKL inte satt ner foten i namnfrågan.

– Det är klart att vi ser på frågan, men vi har inte tagit något beslut, säger Helene Lindstrand, presschef på SKL.

här är landets regioner
Region Stockholm

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Östergötland

Region Jönköpings län

Region Kronoberg

Region Kalmar

Region Gotland

Region Blekinge

Region Skåne

Region Halland

Västra Götalandsregionen

Region Värmland

Region Örebro län

Region Västmanland

Region Dalarna

Region Gävleborg

Region Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

Region Västerbotten

Region Norrbotten