I höstas kom SKL och Lärarnas samverkansråd överens om att industrins märke ska vara vägledande för lärarnas löner och nyligen stod det klart att märket för 2013 blir två procent.
 
Nu går SKL och de två lärarfacken ut i en gemensam uppmaning till landets kommuner att fortsätta jobba med frågan om höjda lärarlöner.
 
– Vi sa vid förra avtalet att det skulle vara minst 4,2 procent och till min förvåning var det ungefär hälften av medlemmarna som gjorde en större insats än de 4,2 procenten. Det tycker jag var positivt. Men det är ett långsiktigt avtal vi har med lärarna och man måste jobba långsiktigt med lönefrågan under alla de år som avtalet gäller. Lärarna har ju halkat efter tidigare, man kan inte bara slå sig till ro utan måste jobba igenom frågan rejält, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.
 
Men varför går ni som arbetsgivarorganisation ut och pushar för högre löner?
– Vi har ju ett gemensamt intresse med lärarfacken av att avtalen förvaltas enligt intentionerna. Men här handlar det inte bara om att man ska generellt pusha upp lönerna utan att det handlar om att göra individuella lönebedömningar och att jobba med lönespridning.
 
Hon säger vidare att om medlemmarna inte förvaltar avtalet så kan de inte fortsätta med så kallade sifferlösa avtal, vilket är SKLs målsättning.
 
– När det gäller siffror ska hela avtalsrörelsen skötas lokalt och för oss är det viktigt att våra medlemmar tar det här avtalet på allra högsta allvar och arbetar seriöst, säger hon.
 
Hur ska ni jobba för detta?
– Tjänstemännen jobbar kontinuerligt, de har mycket kontakter ute i landet. Men vi har noterat att det är svårt att nå fram till politiker. Alla medlemmarna i förhandlingsdelegationerna har därför rest runt i Sverige i syfte att nå kommunstyrelseordförande och få till en dialog med dem och inskärpa vikten av att de engagerar sig i lönebildningsfrågan, för att ge tryck och sätta upp mål för vad som ska åstadkommas.
 
Nästa vecka ska delegationen träffas för att diskutera huruvida de ska fortsätta med arbetet och hur det kan utvecklas vidare.
 
– När vi bjudit in kommun- och landstingsstyrelseordföranden till gemensamma konferenser dyker de inte upp då de inte tycker att arbetsgivarfrågor är så spännande, de vill jobba med verksamhetsutveckling. Men vi menar att verksamhetsutveckling hänger på att man har kunnig och engagerad personal som vill stanna kvar och utvecklas, avslutar hon.